IP & AS տրամադրում

Ինքնավար համակարգի (АS) և IP հասցեների գրանցում և հատկացում։ Հանդիսանալով ՀՀ–ում լոկալ ինտերնետ ռեգիստր` «ՎԵԲ»–ը, RIPE NCC–ի կողմից լիազորված է կատարել Անկախ Ինտերնետային Համարի Ռեսուրսների հատկացում (ինքնավար համակարգի համար (АS), պրովայդերից անկախ (PI) կամ պրովայդերին կցված (PA) IPv4 և IPv6 հասցեների տիրույթի հատկացումներ):

ԱԱՀ ներառված է բոլոր գներում։

1 IP

120դրամ ամսեկան PI/PA* տիպի IP հասցեներ

1 ASN

12000դրամ ամսեկան Ինքնավար համակարգ

Գրանցում RIPE–ում

120000դրամ ամեն դիմումի համար  

 

* PI - մատակարարից անկախ, PA - մատակարարին կցված։